در مد Route   عملیات اندازه گیری، مثل دستگاههای Data Collector رایج، روی ماشین آلاتی که لیست آنها میبایست قبلاً از کامپیوتر به دستگاه منتقل شود انجام می گردد. برنامه کامپیوتری مورد نیاز که همراه دستگاه ارائه میشود DDS است که جداگانه معرفی میشود. پنجره اصلی تبادل اطلاعات بین دستگاه و نرم افزار را ذیلاً میبینید.

و از جالبترین ویژگیها هم مورد نمایش مقادیر  Reference روی نتیجه اندازه گیری مثل شکل زیر است. در نرم افزار DDS  میتوان برای هر نقطه  یک طیف و/ یا مقادیر دامنه کلی به عنوان مرجع Reference  معرفی کرد. VA4Pro   طیف مرجع را روی طیف اندازه گیری شده با رنگ قرمز و به صورت چشمک زن نمایش میدهد تا بلافاصله هر تغییری در طیف مشخص شود.

برای آشنائی با مدهای مختلف کاری CMx9 روی کلید ذیربط کلیک کنید تا به صفحه مربوطه بروید

CMx9
CMx9
9 Channel Vibration Analyser, Recorder, Balancer, Data Collector
4Ch AC, 4CH DC And 1CH Tacho
And with Vibration Sound ouptput jack

در مد Route   هم دستگاه CMx9   امکانات ویژه ای ارائه میکند از جمله:

-          انجام هر تعداد اندازه گیری روی یک نقطه  (که در بانک تعیین شده باشد) مثل شکل روبرو

-          نمایش یا عدم نمایش نتیجه اندازه گیریها

-          رفتن به نقطه بعدی به صورت اتوماتیک یا دستی

-          روند گیری و نمایش روند تغییرات در صورت تکرار اندازه گیریها در یک Route

شرکت خدمات مهندسی استاک، 1392 . کلیه حقوق محفوظ است.

Stock Engineering Services Co. Ltd., All Rights Reserved, 2013
aaaaaaaaaaaaiii