در این صفحه با ارائه یک مثال این مد را معرفی میکنیم. البته چون سیگنال ضبط شده بعداً در مدهای Analyser   و Runup   تجزیه و تحلیل خواهد شد برای آشنائی با مدهای اخیر باید از صفحات مربوطه خودشان بازدید کنید.

در مد رکوردر شکل موجهای زمانی، یا Time Signal ، یک تا چهار کانال و همچنین سیگنالهای DC و دور به صورت خام مثل یک ضبط صوت در دستگاه بطور پیوسته ذخیره میشود. شروع اندازه گیری میتواند با شرط قبلی، مثلاً افزایش ارتعاش یک کانال باشد. طول مدت اندازه گیری قابل تعریف است یا به صورت دستی میتوان اندازه گیری را متوقف کرد.

در شکل زیر بخشی از Time Signal   ضبط شده در مرحله استارت یک توربین را که به صورت دو کاناله تهیه شده میبینید.

سیگنال را ضبط کنید، هر وقت که خواستید، و هر چقدر خواستید، آنالیز کنید

تجزیه و تحلیل سیگنال ضبط شده

آنالیز اربیت

Orbit Analysis

اولین آنالیزیکه انجام دادیم برای نمایش همین تغییرات بود. از آنجا که سیگنال فوق دو کاناله و با سنسورهای غیرتماسی Non-contact تهیه شده یک ست اندازه گیری تعریف کردیم تا دستگاه هر دو ثانیه یک Orbit تهیه کند. دستگاه پس از تهیه آخرین اربیت متوقف میشود و اربیت ها را میتوان یکی پس از دیگری با زدن کلید جهت مشاهده کرد.

تعدادی از این اربیتها را انتخاب و پشت سرهم به صورت انیمیشن در آوردیم تا یک جا تغییرات را ببینید. تصاویر در حد یک چهارم میزان واقعی است.

آنالیز طیف آبشاری مرحله استارت توربین

Startup Waterfall

در دومین آنالیز دستگاه را برای تهیه طیف تنظیم کردیم که نمایش آبشاری طیفها را میبینید. گذر از فرکانسهای طبیعی و کارکرد ماشین در محدوده فرکانس طبیعی به خوبی آشکار است.

آنالیز دامنه-فاز-سرعت-زمان

خوشبختانه در زمان ذخیره سازی سیگنالهای موضوع سیگنال دور Tacho (یا Keyphaser ) هم ذخیره شده در نتیجه اکنون ماهها پس از زمان برداشت دیتا میتوانیم روی آنها آنالیز فاز/دامنه/سرعت نسبت به زمان و یا آنالیز Nyquist هم انجام دهیم. نتیجه آنالیز یک کانال را ذیلاً میبینید.

آیا تا کنون تغییرات اربیت Orbit در مرحله استارت توربین را دیده اید؟

CMx9
CMx9
9 Channel Vibration Analyser, Recorder, Balancer, Data Collector
4Ch AC, 4CH DC And 1CH Tacho
And with Vibration Sound ouptput jack

مد رکوردر، ضبط موج، یکی از جذاب ترین امکانات CMx9 است که خصوصاً با توجه به ظرفیت عظیم ذخیره سازی دستگاه (120 گیگا بایت) میتوان آنرا در آنالایزرهای کلاس وزن 2 کیلوگرم منحصر بفرد دانست.

سیگنال چه کل و چه بخشهای زوم شده آن تحت نام انتخابی شما قابل ذخیره سازی است. سپس در مد Analyser یا Runup سیگنال قابل آنالیز مثل سیگنال زنده خواهد بود.

شرکت خدمات مهندسی استاک، 1392 . کلیه حقوق محفوظ است.

Stock Engineering Services Co. Ltd., All Rights Reserved, 2013
aaaaaaaaaaaaiii