در این مد میتوانید تعداد ضربه هائی که میخواهید بزنید مشخص کنید و بعد از اعلام دستگاه شروع به ضربه زدن کنید. در پایان طیف حاصله به نمایش در میاید. از این تست برای تعیین فرکانسهای طبیعی استفاده میشود..

در شکل زیر نمونه یک تست چکش را مشاهده می فرمائید. تصویر تقریباً یک چهارم اندازه واقعی است

در مد استتوسکوپ میتوانید به صدای ارتعاشات زنده، با سیگنالهای رکورد شده، گوش کنید. کانال مورد نظر و میزان صدا قابل انتخاب است ضمن آنکه دامنه پیک هر چهار کانال AC نیز به صورت زنده نمایش داده میشوند. گوشی صدا اختیاری است ضمن آنکه گوشی های معمولی کامپیوتر هم قابل استفاده هستند

CMx9
4Ch AC, 4CH DC And 1CH Tacho
And with Vibration Sound ouptput jack

Bump Test یا تست چکش آخرین مد اضافه شده به CMx9 است. (در اینجا منظور چکش معمولی (پلاستیکی/لاستیکی) است. تست با چکش نیرو (یا آنالیز مدال FRESP ) از طریق مدهای  Analyser و Runup قابل دسترسی است.)

یک نمونه پنجره آنالیز اکتاو که از روی موج رکورد شده قبلی ارتعاشات تهیه شده را در شکل زیر میبینید.
بالاترین میزان صدا یا ارتعاش در طول زمان اندازه گیری با خط های افقی بالای باندها نمایش داده میشوند

با اضافه شدن مد Octave Analysis آنالایزر CMx9 اکنون یک آنالایزر کامل صدا هم هست. (میکروفن صدا اختیاری است). البته برخی از آنالیز اکتاو برای ارتعاشات هم استفاده میکنند.

Bump Test

در این مد کلیه باندها از باند کامل اکتاو، 1/3, 1/12 , 1/24، دامنه کلی Sound Level و انواع weighting ها از A تا D ارائه میشود. ضمناً آنالیز اکتاو از مدهای Analyser و Runup هم قابل دسترسی است.

شرکت خدمات مهندسی استاک، 1392 . کلیه حقوق محفوظ است.

Stock Engineering Services Co. Ltd., All Rights Reserved, 2013
aaaaaaaaaaaaiii