در مدهای Analyser و   Runup اندازه گیریها برای هر نقطه تحت نام  Set انجام میشود.  یک Set اندازه گیری میتواند شامل اندازه گیریهای متعددی روی یک نقطه باشد مثلاً طیف، شکل موج، دامنه کلی، دور، آنالیزِ Order و غیره. یک Set اندازه گیری تحت نامی که شما تعیین میکنید انجام و در دستگاه ذخیره میشود. (لازم به توضیح است که اندازه گیریهای یک نقطه یا سنسور مثل دستگاههای رایج پشت سرهم انجام نمیشود بلکه به دلیل سرعت فوق العاده دستگاه اندازه گیریها همزمان انجام میشود).

در مد Analyser   یک Set  اندازه گیری برای نقطه مورد نظر انجام و نتایج به نمایش در میاید.

مد Runup  مشابه Analyser  است لیکن اندازه گیری ها با توجه به شرائط تعیین شده بطور اتوماتیک تکرار و نتایج در حافظه ذخیره میشود. شرط تکرار میتواند تغییر دور، مثلاً اگر دور 30RPM  تغییر کند، یا هر ثانیه یا هر ساعت و غیره باشد.

معرفی Set  اندازه گیری:

:Analyser

:Runup

معرفی مدهای Analyser و Runup:

روند گیری در مدِ Analyser:

در مد Runup  پس از تکمیل اندازه گیریها نتایج به صورت روند نسبت به دور، زمان و/یا به صورتهای Waterfall و یا Nyquist  و غیره بسته به نوع پارامترهای اندازه گیری قابل نمایش است.

توضیح ضروری: کلمه Runup در اینجا به مفهوم تکرار اندازه گیری و تداوم آن است و نه اینکه فقط در startup ماشین قابل استفاده باشد. همانطور که اشاره شد شرط تکرار تغییر دور (افزایش یا کاهش) و یا گذشت مدت زمان مورد نظر است.

:نمونه گرافها

تغییر شکل اربیت در مرحله استارت توربین

در شکل روبرو تغییرات را می بینید. اربیتها از منحنیهای Time Signal ضبط شده در مرحله استارت توربین در مد Recorder تهیه شده. (صفحه Recorder را ببینید).

چه فایده ای دارد؟

فایده دیدن این اربیتها مشخص شدن حداکثر میزان جابجائی شافت یا Smax در مرحله استارت یا استاپ است. اگر علت خرابی زودرس بیرینگ این جابجائی باشد به سختی بتوان از راه دیگری عامل خرابی را پیدا کرد. 

گراف زیر یک ست اندازه گیری متداول، شامل دامنه کلی، پارامتر بیرینگ، دو طیف با بردهای فرکانسی متفاوت، برای یک جهت اندازه گیری است.

اندازه گیری دو کاناله، شکل موج و طیف. چون سنسور دور هم وصل بوده شکل موج به اندازه مدت زمان یک دور تیک زده شده که کمک بزرگی به آنالیز است.

طیف آبشاری (Waterfall) دو کاناله زوم شده از دور نامی تا توقف ماشین. حذف فرکانس الکتریکی بلافاصله بعد از خاموش شدن ماشین و گذر آن از فرکانس طبیعی کاملاً مشهود است

اربیت همزمان دو بیرینگ (برای تحلیل اربیت پائینی به خودتان زیاد زحمت ندهید. سیگنالهای مربوطه از سیگنال ژنراتور تغذیه شده ولی در هر حال میتوانید شکل موجهای مربوطه را حدس بزنید؟)

دامنه-فاز-سرعت نسبت به زمان از دور نامی تا توقف ماشین با امکان نمایش دامنه-فاز نسبت به دور (Bode) و منحنیهای Nyquist .

منحنیهای Nyquist دو بعدی و سه بعدی (بعد سوم زمان) معادل مورد فوق را در گرافهای زیر میبینید.

منحنی اربیت و Gap دو سنسور غیر تماسی (Non-contact) از توقف تا دور نامی و پس از چند ثانیه کار توقف ماشین و ادامه اندازه گیری تا توقف مجدد ماشین. منحنی اربیت مربوط به زمانی است که Cursor روی آن قرار دارد.

منحنی Center Line یک ماشین آزمایشگاهی و منحنی center line یک توربین در مرحله توقف به شکلی که در نرم افزار DDS میتواند نمایش داده شود.

منحنی Center line مرحله توقف توربین در نرم افزار DDS .

منحنی Center line ماشین آموزشی شرکت مهندسی استاک در چرخش با دست که همان Runout شافت است.

گراف ACMT (شکل موج فشرده) که روش استخراجی سازنده برای مطالعه ضربه است. خصوصاً روی ماشینهای دور پائین و بسیار پائین بسیار موفق عمل میکند.

پالسهائی که مشاهده میکنید ضربات ضعیفی است که با یک میله فلزی تقریباً هر 1.5 تا 2 ثانیه به محفظه بیرینگ وارد شده و عملاً نتیجه آنالیز فقط همین ضربات را نشان میدهد.

طیفهای آنالیز Orders یا هارمونیکهای شافت که به صورت دو کاناله تهیه شده.

برای آشنائی با مدهای مختلف کاری CMx9 روی کلید ذیربط کلیک کنید تا به صفحه مربوطه بروید

در مد Analyser یک ست اندازه گیری در هر زمان دلخواه قابل تکرار است. مثلاً اگر یک Set تحت نام Motor DE انجام شود هفته بعد با انتخاب نام این ست همان اندازه گیریها تکرار میشود. اهمیت موضوع در آنست که از این پس CMx9 میتواند روند تغییرات را هم نشان دهد. در مورد طیف دستگاه طیفهای اندازه گیری شده را میتواند به صورت آبشاری Waterfall نشان دهد.

تعدادی گراف تهیه شده با CMx9 در مدهای Analyser   و Runup   ذیلاً نمایش داده شده است. اندازه تصاویر به مراتب کوچکتر از سایز واقعی است. (چون زمینه تصاویر روی دستگاه مشکی است رنگ تصاویر معکوس شده تا رنگ زمینه سفید شود که برای چاپ مناسبتر خواهد بود).

در شکل روبرو روند تغییرات مقدار Smax در مرحله استارت توربین فوق نمایش داده شده است.

ثبت تغییرات Smax در مرحله استارت توربین

CMx9
CMx9
9 Channel Vibration Analyser, Recorder, Balancer, Data Collector
4Ch AC, 4CH DC And 1CH Tacho
And with Vibration Sound ouptput jack

شرکت خدمات مهندسی استاک، 1392 . کلیه حقوق محفوظ است.

Stock Engineering Services Co. Ltd., All Rights Reserved, 2013
aaaaaaaaaaaaiii