این مجموعه شامل دامنه کلی ارتعاشات و پارامتر بیرینگ با بارگرافهای رنگی است که وضعیت سلامت ماشین را با مقایسه با مقادیر ذیربط در استاندارد فوق نمایش میدهند. رتبه سلامت ماشین طبق ISO نیز در کنار نام گروه انتخابی از این استاندارد ردیف اول اطلاعات این پنجره را تکمیل میکند. این بررسی روی سیگنال رکورد شده انجام شده که در بالای پنجره نمایش داده شده است.

CMx9
CMx9
9 Channel Vibration Analyser, Recorder, Balancer, Data Collector
4Ch AC, 4CH DC And 1CH Tacho
And with Vibration Sound ouptput jack

FASIT که از امکانات جدیدِ CMx9 است مجموعه اندازه گیریها و عیب یابی اتوماتیک برای ماشین آلات عمومی، گروه ISO 10816-3، را ارائه میکند. این مجموعه اطلاعات هم برای متخصصین با تجربه و هم متخصصین تازه کار برای تسریع در بررسی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت سلامت و عیب ماشین بسیار ارزشمند است.

این مد برای تست سریع وضعیت سلامت بیرینگهای غلطکی و گریسکاری صحیح آنهاست. در صورت نیاز به گریسکاری فرمان Grease روی صفحه نمایش ظاهر میشود و بارگرافی مثل شکل روبرو نیاز به گریسکاری و شدت آنرا نمایش میدهد.

FASIT

پارامتر بیرینگ و طیف ارتعاشات فرکانس بالا از سایر اجزای این پنجره است. با شروع کریسکاری بارگراف به سمت رنگ سبز حرکت و پارامتر بیرینگ هم شروع به کم شدن میکند. مقادیر به کمترین حد که رسید باید گریسکاری متوقف شود.

در مثال روبرو هم سلامت کلی ماشین و هم بیرینگ غلطکی آن در وضعیت خطرناک شناسائی شده اند. از نظر ISO هم ماشین در وضعیت خطرناک (D) است.

در ردیف دوم میزان همخوانی تحلیل طیف ارتعاشات ماشین با سه عیب متداول Unbalance, Misalignment و Looseness با توجه به دور ماشین به نمایش در می آید. برای مثال تشخیص دستگاه در تصویر روبرو بیانگر آنست که ماشین در وضعیت Unbalance شدید است. در ردیف بعدی مقدار دامنه ارتعاش در فرکانس دور، زاویه فاز آن و دور ماشین نمایش داده میشود (در صورت استفاده از دورسنج) و در ردیف بعدی طیف ارتعاشات با علامت گذاری فرکانس دور و هارمونیکهای آن به نمایش در می آید. (چنانچه دورسنج استفاده نشود دستگاه دور تشخیصی را اعلام و در صورتی که دور رقم دیگری باشد به صورت دستی میتوان آنرا وارد کرد). در پائین ترین بخش پنجره هم طی متنی دستگاه نظر خود را در مورد وضعیت سلامت و عیب ماشین اعلام میکند که در مثال نمایش داده شده اعلام شده که ماشین به دلیل اشکال بیرینگ و Unbalance در وضعیت خطر است.

شرکت خدمات مهندسی استاک، 1392 . کلیه حقوق محفوظ است.

Stock Engineering Services Co. Ltd., All Rights Reserved, 2013
aaaaaaaaaaaaiii