نحوه ست آپ بالانس و اعلام مشخصات رتور

CMx9
CMx9
9 Channel Vibration Analyser, Recorder, Balancer, Data Collector
4Ch AC, 4CH DC And 1CH Tacho
And with Vibration Sound ouptput jack

 انیمیشن ها مستقیماً از دستگاه CMx9 برداشت شده اند

آنالایزر CMx9  يک بالانسر حرفه ای کامل با تصاویر کمکی رنگی با انیمیشن به شکلی که در بالا میبینید نیز هست.

جهت تسهیل در کار اپراتور CMx9 انواع امکانات کمکی ارائه میکند از جمله: امکان انتخاب شکل رتور و جهت چرخش آن از زاویه دید اپراتور، انتخاب اضافه کردن یا برداشت وزنه برای وزنه تصحیح، برداشتن یا باقی گذاشتن وزنه آزمایشی، تقسیم وزنه، معدل گیری، توصیه مقدار وزنه آزمایشی، رسم بردارهای ازتعاشات و در نهایت تهیه گزارش کامل بالانس

برای آشنائی با مدهای مختلف کاری CMx9 روی کلید ذیربط کلیک کنید تا به صفحه مربوطه بروید

همچنین در صورت انتخاب استاندارد بالانس ISO در پایان هر مرحله بالانس دستگاه اعلام میکند که در این وضعیت ماشین با کدام ISO Grade در تطابق است تا در صورت نیاز برای رسیدن به گرید مورد نیاز ماشینTrim Balance شود.

تصاویر بالانس حدوداً یک چهارم اندازه واقعی هستند

نتیجه دور اول

نتیجه پس از نصب وزنه آزمایشی در صفحه 1 برای بالانس دو صفحه

(وضعیت موجود یا Original)

نمایش محل نصب وزنه های تصحیح (يا برداشتن بسته به انتخاب در ست آپ)

نتیجه نهائی پس از نصب وزنه های تصحیح با اعلام وضعیت همخوانی با گرید ISO

در بالانس تک صفحه وزنه (ها)ی بالانس برای

وکتورهای ارتعاشات (در پایان بالانس اول و تریم بالانسها)

نمایش محل وزنه بالانس وقتی تعداد پره (یا مکان های وزنه گذاری) اعلام نشود

هر دو حالت باقی گذاشتن وزنه آزمایشی و برداشته شدن آن اعلام میشود

شرکت خدمات مهندسی استاک، 1392 . کلیه حقوق محفوظ است.

Stock Engineering Services Co. Ltd., All Rights Reserved, 2013
aaaaaaaaaaaaiii